Baňkování, Gua sha

Při baňkování působíme na aktivní bod, nebo na celé oblasti mediánů.
Používáme plastové či skleněné nádobky, které po přiložení na vybranou oblast do sebe vtáhnou vytvořeným podtlakem kůži a podkoží s pojivovou tkání, ve kterých dojde k intenzivnímu překrvení. Následně pak dochází k podpoře metabolismu u cílového orgánu, ke stimulaci látkové výměny v ošetřované oblasti a obecně k podpoře krevního oběhu a energie čchi.

Při provádění masáže Gua Sha vytváříme na kůži sání a podtlak, který pumpuje stagnující a "kalné" tělesné tekutiny k povrchu a nahrazuje je čerstvými, "čistými", které urychlí regeneraci problematické oblasti.

Starobylá technika Gua sha masáže se používá k podpoře krevního oběhu a životadárné energie čchi, ale důležitým vedlejším efektem je také rozproudění tělesných tekutin a odstranění různých odpadních a toxických látek z hlubších vrstev tkáně.